Ergo Hestia słucha opinii klientów

Grupa Ergo Hestia wprowadza zmiany w swoich procedurach, zbierając sygnały klientów w dedykowanym systemie zarządzania skargami i odwołaniami. W ciągu ostatnich pięciu lat dzięki temu wdrożyła przeszło 350 programów naprawczych.

W ostatnim roku skargi ubezpieczonych i poszkodowanych pozwoliły na skrócenie czasu obsługi odwołań o 30%, uproszczenie zapisów w umowach ubezpieczenia, czy udostępnienie dedykowanego Centrum Pomocy dla klientów na Facebooku.