Co dalej z emeryturami pomostowymi?

emerytury pomostoweCiągłe zmiany w systemie emerytalnym, takie jak wydłużanie wieku emerytalnego, a także zwiększanie rygoru otrzymania wcześniejszej emerytury, to proza życia codziennego w naszym kraju. Komu na dzień dzisiejszy należy się zatem emerytura pomostowa? Odpowiedź najlepiej będzie znaleźć u samego źródła, czyli pytając w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który zajmuje się wypłacaniem świadczeń emerytalnych.
Pełen wykaz warunków otrzymania na dzień dzisiejszy emerytury pomostowe znajdziemy pod tym adresem : http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=392.

Pomostówka dla zawodów specjalnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci tzw pomostówkę osobom, które pracowały w niebezpiecznych warunkach, jak chociażby wszelkie prace pod ziemią, pod wodą, a także w warunkach zmiennych temperatur. Takim osobom od zawsze należała się z racji trudów pracy znacznie szybsza emerytura. W tej kwestii zmian nie powinniśmy mieć.
Również prace o szczególnym stresie, jak chociażby policja czy wojsko uprawniają nas do przejścia na wcześniejszą emeryturę. W przypadku prac, w których wymaga się szczególnego wysiłku fizycznego także taką możliwość otrzymamy.

Niezmiennym warunkiem jest nadal konieczność przepracowania minimum 25 lat pełnoskładkowych w pracy o szczególnym charakterze. To główne kryterium przyznania nam takiej emerytury.
Emerytura pomostwa wedle nowych przepisów jest również corocznie waloryzowana na tych samych zasadach, co klasyczne emerytury. Dlatego też nie musimy się martwić o jej wysokość. Będzie ona z każdym rokiem rosła proporcjonalnie tak samo jak zwyczajna emerytura.

Jest praca? Emerytury pomostowe stop

Pamiętajmy również o tym, że emeryturę pomostową uzyskamy jedynie w przypadku kiedy nasz stosunek pracy został rozwiązany. W myśl nowych przepisów nie mamy możliwości jednoczesnej pracy zarobkowej i pobierania emerytury.
Rząd aktualnie pracuje nad zmianami w emeryturach pomostowych, których celem jest oczywiście zmniejszenie ilości osób, którym takie emerytury się należą. Jakie zmiany przyniosą nam najbliższe miesiące, to sprawa nadal otwarta i wyrokowanie na ten temat przypominało by raczej wróżenie z fusów.