OFE bardziej opłacalne niż ZUS?

zus_logoUWAGA: Na początku chcielibyśmy podkreślić, że ten tekst nie ma za zadanie namawiać do przystąpienia do OFE! Pokaże jedynie zależności między ZUSem a OFE, jego plusy i minusy.

Zamieszanie z OFE

Wydaje się, że nikt nie wie jak to do końca jest z tym OFE. Do niedawna każdy kto zaczynał pracę musiał wybrać sobie Otwarty Fundusz Emerytalny. Podczas gdy OFE musiały przelać część naszych oszczędności do ZUSu (oficjalnie nie można tego komentować, więc zdanie pozostawiam Wam).

Ochrona przedemerytalna, a wypowiedzenie umowy o pracę

emeryturaPracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku). W momencie gdy weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 roku związana z wydłużeniem wieku emerytalnego powstała wątpliwość co do zastosowania zmienionych przepisów co do osób objętych ochroną przedemerytalną w momencie wprowadzenia zmiany.

Co dalej z emeryturami pomostowymi?

emerytury pomostoweCiągłe zmiany w systemie emerytalnym, takie jak wydłużanie wieku emerytalnego, a także zwiększanie rygoru otrzymania wcześniejszej emerytury, to proza życia codziennego w naszym kraju. Komu na dzień dzisiejszy należy się zatem emerytura pomostowa? Odpowiedź najlepiej będzie znaleźć u samego źródła, czyli pytając w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który zajmuje się wypłacaniem świadczeń emerytalnych.
Pełen wykaz warunków otrzymania na dzień dzisiejszy emerytury pomostowe znajdziemy pod tym adresem : http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=392.

Fundusz emerytalny – wyższa emerytura?

Po przemianach ustrojowych początku lat 90-tych kolejne polskie rządy, choć nie zawsze się do tego przyznawały, ale miały świadomość, że wkrótce czeka nas swoista katastrofa demograficzna, a co za tym idzie zapaść systemu emerytalnego. Nie będziemy tu głębiej analizować tego problemu. Ważne aby mieć świadomość kilku podstawowych faktów. W wyniku II wojny światowej prawie połowa polskiego społeczeństwa zginęła. Proporcja była następująca 350 tys. powojennych emerytów utrzymywanych było z pracy 600 tys osób będących na ówczesnym rynku pracy.

PKO BP Bankowy PTE ma nową stronę korporacyjną

PKO BP BANKOWY PTE uruchomiło nową stronę korporacyjną – www.pkopte.pl, stworzoną przez Agencję K2. Serwis wyróżnia się łatwością użytkowania, minimalizmem i przejrzystością.

W nowym serwisie zastosowano bardzo oszczędne operowanie detalami i kolorem, który pojawia się tylko w obszarach wizerunkowych i promocyjnych. Czysta, niemal ascetyczna forma, pomaga maksymalnie wykorzystać możliwości nowej identyfikacji Grupy PKO Banku Polskiego. Projektując nawigację, która oparta jest o duże przyciski, wyeliminowano tradycyjne, rozbudowane menu i skorzystano z doświadczeń zdobytych w trakcie projektowana urządzeń mobilnych, które wymuszają prostotę obsługi.

Ergo Hestia słucha opinii klientów

Grupa Ergo Hestia wprowadza zmiany w swoich procedurach, zbierając sygnały klientów w dedykowanym systemie zarządzania skargami i odwołaniami. W ciągu ostatnich pięciu lat dzięki temu wdrożyła przeszło 350 programów naprawczych.

W ostatnim roku skargi ubezpieczonych i poszkodowanych pozwoliły na skrócenie czasu obsługi odwołań o 30%, uproszczenie zapisów w umowach ubezpieczenia, czy udostępnienie dedykowanego Centrum Pomocy dla klientów na Facebooku.